Miễn phí
Miễn phí
Thanh toán một lần
5,000,000 đ
Thanh toán một lần
100,000 đ
Mua ngay

Số khóa học

5

Học trên mọi thiết bị

1

Xây dựng thực đơn hàng ngày cho gia đình hhhh hhhh hhhhhhhh hhhh hhhhhhh hhhhhhh hhhh

2

Xây dựng thực đơn tiệc gia đình, cúng giỗ, cưới hỏi

3

Làm quen các loại nguyên liệu và công cụ nhà bếp

4

Các đồ uống ngon cho gia đình

5

Các món ăn nhà hàng

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký

Thanh toán một lần

5,000,000 đ Đăng ký

Thanh toán một lần

100,000 đ Đăng ký